Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift til verdipapirhandelloven om unntak for United Kingdom HM Treasury, Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra generelle atferdsbestemmelser og utsteders informasjonsplikt

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019 med hjemmel i lov 29. mars 2019 nr. 9 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union.

 

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse dersom Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode.

§ 2. Unntak for United Kingdom HM Treasury, Bank of England og United Kingdom Debt Management Office

Verdipapirhandelloven kapittel 3 og § 5-2 gjelder ikke disposisjoner foretatt av eller på vegne av United Kingdom HM Treasury, Bank of England og United Kingdom Debt Management Office når disposisjonen er et ledd i statens penge- eller valutapolitikk eller styring av offentlig gjeld. 

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 13. april 2019.

Til toppen