Historisk arkiv

Lettere å flytte lån i lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften om garantiordningen for banklån til bedrifter, som gjør det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra én bank til en annen.

– Over 3 500 bedrifter har til nå fått lån under garantiordningen, og mange av dem kan ha behov eller ønske om å flytte lånet til en annen bank enn den som innvilget lånet. Muligheten for å flytte slike lån kan også ha betydning for konkurransen i bankmarkedet. Det er viktig at flyttinger skjer på en ryddig måte, og det legger vi til rette for ved dagens regelverksendringer, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lånegarantiordningen gjelder for lån som innvilges frem til og med 31. desember 2020. Til nå har det ikke vært spesifikt regulert hvordan refinansiering av garanterte lån kan skje. Dagens endringer i lånegarantiordningen klargjør forholdet mellom ny og gammel bank, slik at det blir lettere for bedriftene å refinansiere lån som de har fått under ordningen. Regelen gjelder i første omgang for refinansieringer som gjennomføres innen 31. desember 2020, som er fristen for innvilgelse av nye garanterte lån under den norske ordningen og i EU-kommisjonens midlertidige regelverk om statsstøttetiltak under koronautbruddet, som ordningen bygger på. Finansdepartementet vil komme tilbake til hvilke rammer for bankbytte som skal gjelde etter 31. desember 2020.