Forsiden

Historisk arkiv

Restrukturering av lån under lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen presiserer blant annet at garanterte lån kan inngå i restruktureringer, og at garanterte lån kan refinansieres i hele lånets løpetid.

– Muligheten til å gjennomføre restruktureringer eller refinansieringer av garanterte lån kan være en del av løsningen for å unngå at ellers levedyktige bedrifter går konkurs. Vi legger til rette for at bedrifter og banker sammen kan bli enige om markedsmessige tilpasninger som sikrer videre drift, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Restrukturering av garanterte lån har frem til nå ikke vært spesifikt regulert i lånegarantiordningen. Endringene i lånegarantiordningen avklarer blant annet at banker som har innvilget garanterte lån, kan be GIEK om å samtykke til avtaler om restrukturering som omfatter slike lån. Hvis restruktureringen innebærer at banken foretar nedskrivninger av det gjenstående lånebeløpet, vil GIEK som følge av gårsdagens regelverksendringer også kunne foreta delvis utbetaling av det garanterte beløpet, i tråd med prinsippet om at staten garanterer for 90 prosent av lånet. Endringene innebærer også at GIEK i særlige tilfeller kan fastslå at garantien skal fortsette å være gyldig også etter utløpet av den ordinære garantitiden.

Finansdepartementet varslet 1. oktober at garanterte lån kunne refinansieres frem til 31. desember 2020, og at departementet ville komme tilbake til rammene for bankbytte etter nyttår. Endringene i forskriften i går innebærer også en avklaring av at bankbytte gjennom refinansiering av garanterte lån vil kunne skje i hele lånets løpetid.

– Lånegarantiordningen er i utgangspunktet åpen ut året, men vi jobber med å forlenge den. Kommisjonen vedtok nylig endringer i rammeverket som ordningen er basert på. Det åpner for at ordningen kan forlenges frem til 30. juni 2021. Samtidig tar vi sikte på å kunne åpne for at bankene kan innvilge lån under ordningen med løpetid opptil seks år. Det vil gjelde både for nye låntakere og for de som allerede har fått lån. Disse endringene må notifiseres til og godkjennes av ESA før de kan settes i kraft, sier finansministeren.