Historisk arkiv

Nyheter

Forskriftsendring for utsatte skatte- og avgiftskrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at innbetaling av utsatte skatte- og avgiftskrav kan starte 31. oktober 2021 og at betalingen kan skje over 12 måneder.

I juni 2020 ble det innført en midlertidig ordning med betalingsutsettelse for skatt og avgift. Tiltaket var en del av de økonomiske støtteordningene for å hjelpe kriserammede bedrifter gjennom pandemien. Når ordningen blir avviklet skal de utsatte kravene tilbakebetales avdragsvis.

I revidert nasjonalbudsjett la regjeringen frem forslaget å utsette og forlenge innbetalingsperioden. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av budsjettet forrige uke, og endringen er nå gjennomført i forskrift.