Historisk arkiv

Delingsøkonomien gir muligheter og utfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen mottok mandag 6. februar 2017 utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv ressursbruk.

– Digitalisering og teknologisk utvikling representerer fantastiske muligheter og kan gi oss mange fordeler hvis vi bruker mulighetene og møter utfordringene riktig. Utvalget har gjort et grundig arbeid som gir oss et godt grunnlag for å vurdere hvordan vi kan legge til rette for delingsøkonomien, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget har vært ledet av Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen.

Et hovedbudskap fra utvalget er at delingsøkonomi kan gi sterkere konkurranse, mer effektiv ressursbruk og større valgmuligheter for forbrukerne. Deling er ikke noe nytt – men med smarttelefoner og applikasjoner kan omfanget av tjenester som ytes person−til−person, bli langt større enn tidligere. Siden dagens regelverk på mange områder ble utformet lenge før mulighetene med den digitale teknologien var kjent, passer ikke reglene alltid like godt for de nye forretningsmodellene. Dessuten har både tjenesteytere, forbrukere og plattformer i delingsøkonomien behov for mer informasjon om sine rettigheter og plikter.

– Regjeringen vil bidra til en enklere hverdag for folk, og vi vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap. Da er framveksten av delingsøkonomien positiv. Delingsøkonomien kan trekke flere ressurser inn i økonomien og gi nye inntektsmuligheter for personer med svak tilknytning til arbeidslivet.  Dette kan løfte sysselsettingen og verdiskapingen. Samtidig er det viktig at konkurransen mellom nye aktører og tradisjonelle bedrifter foregår på mest mulig like vilkår, og at delingsøkonomien også bidrar med sin del av skatteinntektene, sier finansminister Siv Jensen

Regjeringen er allerede i gang med å se på blant annet skattebehandling av delingsøkonomien. Nylig mottok finansministeren en rapport fra Skattedirektoratet om spørsmål som delingsøkonomien reiser på skatteområdet. Regjeringen vil nå gå gjennom både utvalgets utredning og Skattedirektoratets rapport. Finansdepartement vil sende utvalgsrapporten ut på en bred offentlig høring for å få ulike synspunkter og innspill.

Se utvalgets pressemelding for mer om utvalgets forslag

Les mer:

 

Nett-tv Overrekkelse av Delingsøkonomiutvalgets rapport

Se sendingen her

Se sendingen her