NOU 2017: 4

Delingsøkonomien — – muligheter og utfordringer

Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går gjennom ulike reguleringer som berører delingsøkonomien på områder som arbeidsliv, forbrukervern, drosjeregulering og skatter og avgifter. Det fremmes blant annet forslag til endringer i yrkestransportlova og enkelte skatteregler.

Les dokumentet