NOU 2017: 4

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Delingsøkonomien — – muligheter og utfordringer

Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går gjennom ulike reguleringer som berører delingsøkonomien på områder som arbeidsliv, forbrukervern, drosjeregulering og skatter og avgifter. Det fremmes blant annet forslag til endringer i yrkestransportlova og enkelte skatteregler.

Les dokumentet