Historisk arkiv

Rapporteringsplikt for deleplattformer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en plikt for digitale plattformer til å rapportere til Skatteetaten.

– Forslaget vil gjøre det enklere for tjenesteytere og utleiere i delingsøkonomien å betale riktig skatt, og vil bidra til likere konkurransevilkår for næringslivet, sier finansminister Siv Jensen.

Høringsnotatet er en oppfølging av delingsøkonomiutvalgets anbefalinger i NOU 2017: 4. Forslaget går ut på at digitale plattformer som formidler tjenester og utleie av kapitalobjekter, skal gi skatterelevante opplysninger om tjenesteyteren eller utleieren til Skatteetaten. Forslaget legger til rette for rapportering innen hele delingsøkonomien. I første omgang foreslås det at ordningen innføres for plattformer som formidler utleie av fast eiendom.

I tillegg foreslås det at formidlere av utleie av fast eiendom som bruker andre formidlingskanaler enn digitale plattformer, skal rapportere til Skatteetaten.

Høringsfristen er 1. juni.

Les mer i høringssaken