Høring - forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at formidlingsselskaper mv. skal ha plikt til å gi tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.06.2018