NOU 2017: 4

Delingsøkonomien — – muligheter og utfordringer

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Delingsøkonomiutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016 av regjeringen Solberg. Utvalget har hatt som mandat å vurdere muligheter og utfordringer med delingsøkonomien, og hvordan delingsøkonomi kan bidra til mer effektiv ressursbruk.

Det er dissens på enkelte forslag knyttet til arbeidsliv, drosjetransport og skatt. Øvrige forslag er enstemmige. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 6. februar 2017

Tommy Staahl Gabrielsen leder

Tor Wallin Andreassen

Anders Hordvei Mjåset

Siri Teigum

Randi R. Svenkerud Flesland

Espen Rasmus Moen

Trude Tinnlund

Christine Korme

Roger Schjerva

Merete Onshus

Kristoffer Berg

Nils Ø. Gulbrandsen

Tor Hugo Hauge

Eskil Havgar

Carina Jacobsen

Aarne Ø. Røvik

Mona Sandersen

Til forsiden