Historisk arkiv

Silver blir satt under offentlig administrasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag etter tilrådning fra Finanstilsynet fattet vedtak om at livsforsikringsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon. Pengene blir værende i selskapet og fordeles rettferdig mellom kundene. - Det er ingenting som ville ha gledet oss mer enn om Silver faktisk fant en løsning for sine kunder, men dessverre har de ikke lykkes med det, sier settestatsråd Sylvi Listhaug.

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart. De prøver nå å innbille sine kunder at de står foran en snarlig løsning. Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har fulgt denne saken gjennom flere år. Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister, sier settestatsråd Sylvi Listhaug. 

Hva betyr dette for kundene?

Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet. Finanstilsynet oppnevner nå et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig. Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene, så raskt som mulig, vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår. Det er Silver under administrasjonsstyrets ledelse som vil stå for kundekontakten.

Stortinget har nylig presisert at et administrasjonsstyre kan foreslå å gjøre om alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg.

– Silver prøver nå å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder. Dette er helt og holdent Silvers ansvar som har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri. Dette må de ta det fulle ansvaret for selv. Myndighetenes ansvar er å påse at forsikringsbransjen følger de lover, regler og krav som er fastsatt av Stortinget, sier Listhaug.

– Silver er ansvarlig overfor sine kunder. De har lovet kundene noe de ikke kunne holde. Vårt ansvar er å påse at selskapene i denne bransjen er solide nok til å levere det de har lovet. Det er dessverre ikke Silver, sier Listhaug.

Silver ønsket å prøve saken rettslig, før departementet fattet sitt vedtak. Vi mener det ikke er grunnlag for dette og en behandling av Silvers krav i rettssystemet vil kunne ta lang tid. De har hatt lang tid på seg til å finne en løsning og nå er sluttstreken satt.

 

Silver har kommet med en rekke påstander som Finansdepartementet reagerer på.

 • Silver påstår at Finansdepartementet har motarbeidet selskapet og ikke har vært interessert i å finne en løsning
  Svar: Dette faller på sin egen urimelighet. Silver har fått utsatt fristen to ganger, og har hatt over et år på å finne en løsning, men har ikke greid det.


 • Silver hevder at de har en nært forestående løsning i Liechtenstein
  Svar: Dette er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet uten at vi har funnet dokumentasjon eller informasjon som underbygger dette. Dersom selskapet hadde vært nær løsning, ville vi selvsagt strukket oss langt for å gi dem muligheten til å komme i mål.


 • Silver påstår at Finansdepartementet sa nei til å møte Finanstilsynet i Liechtenstein
  Svar: Finansdepartementet har ikke mottatt en henvendelse fra myndighetene i Liechtenstein. Hvis vi hadde fått en slik henvendelse, ville det vært naturlig å svare ja til det.


 • Silver påstår at de ikke har fått nok tid til å finne en løsning
  Svar: De nye reglene ble vedtatt i EU i 2009, og hovedtrekkene var kjent også forut for dette. Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket. Finansdepartementet har på toppen av dette gitt Silver utsettelse to ganger med til sammen over ett års varighet. Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger.


 • Silver hevder at det var en tabbe å innføre nye kapitalkrav og at Finansdepartementet nå prøver å skjule dette ved å sette Silver under offentlig administrasjon
  Svar: Kravene er satt for å sikre kundene. Alle andre forsikringsforetak i Norge har greid å innfri de kravene som er satt. Grunnen til at Silver blir satt under offentlig administrasjon, er at de ikke oppfyller kravene til tross for at selskapet har fått utsatt frist.


 • Silver hevder at de bare har fått utsettelse fordi det manglet lovverk for å håndtere situasjonen
  Svar: Lovverket har vært på plass i lang tid, men Stortinget har nylig presisert deler av det. Presiseringen er en fordel for kundene når vi først er kommet i en situasjon med offentlig administrasjon.


 • Silver hevder at administrasjonsstyret har som oppgave å selge Silvers 20 000 kunder til et annet selskap som medfører at kundene må ta store tap
  Svar: Administrasjonsstyrets oppgave vil være å forvalte kundenes interesser og penger på best mulig måte. Tapene som nå blir synlige for kundene, er i realiteten allerede der. Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20 000 kunder på en rettferdig måte.

___________

Les mer: