Historisk arkiv

Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

En stor del av norsk vannkraftproduksjon ble bygget ut i årene etter krigen og frem mot slutten av 1980-tallet. Norges vassdrags- og energidirektorat har anslått et reinvesteringsbehov på 45 milliarder kroner frem mot 2030.

– Vannkraften er en av Norges viktigste naturressurser og har vært et grunnlag for vekst og velferd i over 100 år. Produksjon av fornybar energi i Norge bør skje i et kraftmarked der kraftproduksjon bygges ut etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Naturressursene tilhører felleskapet. Kraftskattesystemet bør så langt som mulig bidra til at investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt. Vi ber utvalget vurdere om dagens beskatning av vannkraftsektoren hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført, sier finansminister Siv Jensen.

I en åpen økonomi som den norske er det særlig viktig å verne om inntektene fra skatt på den ekstraordinære avkastningen (grunnrente) fra stedbundne naturressurser. En riktig utformet grunnrenteskatt reduserer dessuten behovet for vridende skatter i andre sektorer. I regjeringens politiske plattform, Jeløya-plattformen, ble det understreket at naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser.

Utvalget ledes av Per Sanderud, avtroppende vassdrags- og energidirektør. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.