Historisk arkiv

MVA-fritak for elektroniske tidsskrifter og bøker fastsatt i forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastsatt forskrift som regulerer fritaket for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter og bøker. Samtidig arbeides det videre med en avgrensning som i større grad tar høyde for fremtidig utvikling av elektroniske tidsskrifter.

Fritaket for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter og bøker ble innført 1. juli 2019 etter vedtak i Stortinget. Hensikten er avgiftsmessig likebehandling av trykte og elektroniske publikasjoner.

Forskriften anvender langt på vei samme vilkår for elektroniske publikasjoner som for trykte, men med enkelte justeringer for å tilpasse fritakene til digital publisering.

Det åpnes til en viss grad for bruk av funksjonalitet som lyd og levende bilder, og det stilles ikke krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet/boka. Det er også forutsatt at strømming og nedlasting av lydbøker er omfattet.

Elektronisk tidsskrift er i forskriften definert som en periodisk publikasjon med minst to og maksimalt 51 nummer i året. Det har særlig vært vurdert om det er mulig å gi noe fleksibilitet ved publiseringen av innholdet til hvert nummer av tidsskriftet. Det er lagt til rette for dette ved å åpne for forhåndspublisering av to enkeltartikler per uke.

– Denne innretningen sikrer fleksibilitet for mange tilbydere av elektroniske tidsskrifter. Samtidig er virkeligheten for mange elektroniske tidsskrifter at det arbeides kontinuerlig med publisering og oppdatering. Vi ønsker å fremme innovasjon, og vil sikre at regelverket ikke er begrensende for den digitale utviklingen. Derfor arbeider vi videre med mål om å finne en avgrensning som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dette arbeidet skal være ferdigstilt så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2019, forutsatt at eventuell statsstøtteproblematikk er avklart med ESA.

Les mer: