Historisk arkiv

Rapport fra Havbruksskatteutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottar i dag utredningen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk.

– Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Derfor er det viktig at myndighetene legger til rette for en bærekraftig, levedyktig og lønnsom havbruksnæring, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen oppnevnte et partssammensatt utvalg 7. september 2018. Utvalget fikk i oppgave å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble i tillegg bedt om å vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat. Videre ble utvalget bedt om å utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

– Havbruk er en av fremtidens næringer i Norge. Kompetansen og verdiskapingen i havbruksnæringen er av stor betydning for landet vårt. Det må vi ta vare på, sier finansministeren.

Det er lang tradisjon i Norge for å bruke utredninger fra utvalg som grunnlag for kunnskap og debatt. Mandatet la opp til at utvalget kunne komme med vurderinger på en rekke områder. Regjeringen sender i dag utredningen på høring uten at den er politisk behandlet, med tre måneders høringsfrist. Stortinget har bedt om at regjeringen kommer tilbake med en vurdering i løpet av våren.

– Vårt mål er å balansere hensynet til næringen, miljøet, lokalsamfunnene og det norske folk på best mulig måte, avslutter finansminister Siv Jensen.

Rapporten er en utredning i serien Norges Offentlige Utredninger (NOU), og representerer utvalgets syn. Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene som fremkommer i rapporten. Utvalgets forslag og høringsuttalelsene til rapporten vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for den videre oppfølgingen.

Høringsfristen er 4.2.2020.

Nett-tv Overrekkelse av rapport fra utvalget som har vurdert beskatning av havbruk

Se sendingen her

Se sendingen her

Les mer: