Historisk arkiv

Rapport fra ekspertgruppe om klimarisiko i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ekspertgruppen som har sett på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som Statens pensjonsfond utland (SPU), leverte i dag sin rapport til Finansdepartementet.

– De menneskeskapte klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Endringene som vil skje på veien mot et lavutslippssamfunn, innebærer en finansiell risiko for en global investor som Statens pensjonsfond utland. Det kan også være en risiko å ikke forstå klimarelaterte investeringsmuligheter som oppstår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet har satt i gang et større arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke investorer som SPU, og alternative måter å håndtere dette på i forvaltningen. Ekspertgruppens rapport er en viktig del av dette arbeidet. Departementet har også mottatt analyser og vurderinger fra Norges Bank om fondets eksponering mot klimarelatert risiko og de investeringsmuligheter overgangen til et lavutslippssamfunn kan gi.

– Fondet er våre felles sparepenger som skal komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke fondet, og hvordan vi skal håndtere dette, er viktige og komplekse spørsmål. Det har vi jobbet med også i mange år før dette, men med denne ekspertgruppen forsterkes arbeidet på feltet. Dette er et høyt prioritert område for regjeringen og Finansdepartementet, sier Sanner.

Ekspertgruppen ble nedsatt 4. februar og har bestått av Martin Skancke (leder), Kristin Halvorsen, Tone Bjørnstad Hanstad og Karin Thorburn. Thomas Ekeli har vært gruppens sekretær. Ekspertgruppen har vært i kontakt med mange aktører og har også mottatt flere innspill.

Departementet vil legge frem sine vurderinger av hvordan klimarisiko bør håndteres i forvaltningen av SPU i fondsmeldingen våren 2022.

Les mer: