Ekspertgruppen for klimarisiko i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet oppnevnte 4. februar 2021 en ekspertgruppe som skal se på betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU under ulike forutsetninger.

Finansdepartementet er opptatt av hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke avkastning og risiko i SPU og forvaltningen av fondet. Norges Bank integrerer vurderinger av finansiell risiko som følge av klimaendringer i både risikostyringen, investeringsbeslutningene og eierskapsutøvelsen. Videre inneholder de etisk motiverte retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra fondet flere kriterier for klima og miljø.

Gruppen ledes av Martin Skancke (styreleder i PRI, medlem av TCFD og styremedlem i Storebrand).

Øvrige medlemmer:

  • Kristin Halvorsen (direktør for CICERO)
  • Tone Bjørnstad Hanstad (investment professional i Ferd)
  • Karin S. Thorburn (professor ved NHH).

Sekretær for gruppen: Thomas Ekeli (tidligere sjeføkonom i Folketrygdfondet)

Ekspertgruppen la frem sin rapport 20. august 2021.

Frist for å sende innspill: 31. mars 2021

Innspillsmøte med representanter for ulike organisasjoner 23. april 2021: