Historisk arkiv

Nå kan du komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen skal i 2015 legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Nå kan du komme med innspill til planen. Innspillside lanseres i dag.

Regjeringen skal i 2015 legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Nå kan du komme med innspill til planen. Innspillside lanseres i dag.

Forside innspillsside nasjonal helse- og sykehusplan

Du kan nå komme med innspill til regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan.

Hva er Nasjonal helse- og sykehusplan?

Nasjonal helse- og sykehusplan skal skissere prinsipper for fremtidig sykehusstruktur og kriterier for ulike typer sykehus. Stortingsmeldingen vil bli regjeringens operative redskap for å ruste tjenesten til å møte det framtidige behovet for helsetjenester. Planen skal ta utgangspunkt i hvordan helsetjenesten bør se ut fra pasientenes perspektiv. Både prosess og plan skal reflektere brukernes erfaringer, kompetanse og synspunkter.

Nå kan du komme med innspill til planen

I nasjonal helse- og sykehusplan er det tre områder som vil få spesiell oppmerksomhet. Det er pasientens helsetjeneste, fremtidens sykehus og sykehusstruktur og kvalitet.
På innspillssiden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utforme fremtidens sykehus og spesialisthelsetjeneste. Innspillene tas med i den videre utviklingen av planen.

Les mer om de tre områdene:

Pasientens helsetjeneste
Fremtidens sykehus og sykehusstruktur
Kvalitet

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter