Historisk arkiv

Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Innen 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern.

– Mange pasienter innen psykisk helsevern ønsker ikke behandling med medisiner. Det må vi lytte til og ta på alvor. Ingen skal tvinges til å ta medisiner så lenge det finnes andre måter å gi nødvendig omsorg og behandling på. Jeg synes etableringen av medikamentfri behandling går for sakte, og har derfor bedt alle de regionale helseforetakene om å ha etablert dette tilbudet innen 1. juni 2016, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 25.11.2016 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det.

Tilbudet skal etableres i egne avdelinger og det skal legges vekt på samarbeid mellom behandler og pasient. Departementet har i første omgang stilt krav om etablering av fem slike enheter i landet. Det skal etableres to avdelinger i Helse Sør-Øst og en avdeling i de andre helseregionene. Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene.

–Brukerorganisasjonene innen psykisk helse har gitt tydelig signaliser om at tilbudet om medikamentfri behandling ikke er bra nok slik det er i dag. I pasientens helsetjeneste skal pasientene involveres i utformingen av helsetjenestenen.  Jeg har derfor bedt om at tilbudet om medikamentfri behandling skal utformes i dialog med brukerorganisasjonene, sier Høie. 

Les brevet til de regionale helseforetakene