Historisk arkiv

Nyheter

Ny masterutdanning skal gi bedre helsetjenester i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Økt kompetanse gir bedre helse- og omsorgstjenester i kommunene. Regjeringen foreslår en ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og forslaget sendes nå på høring.

- Vi trenger gode tjenester der folk bor. I kommunene kan vi forebygge og fange opp fysiske og psykiske lidelser i en tidlig fase. Det er også i kommunene vi skal mestre livet med sykdom. Skal vi heve kvaliteten på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, må vi gi dem som jobber der mulighet til å heve kompetansen sin, sier helseminister Bent Høie.

Den nye mastergraden vil gi fordypning og kompetanse på et bredt fagområde. Det er viktig for blant annet å gi brukere med store og sammensatte behov et godt og trygt tilbud.

- Denne mastergraden er et eksempel på hvordan samarbeid om tjenestenes behov kan resultere i en ny utdanning. I arbeidsrelevansmeldingen som kommer våren 2021 vil vi se på hvordan universiteter og høyskoler og arbeidslivet i større grad kan samarbeide om utvikling av høyere utdanning. Det er viktig for å møte samfunnets kompetansebehov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Mastergraden er en oppfølging av stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste (2014-2015). Forslaget til innhold i den nye mastergraden er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, KS, kommuner og Norsk Sykepleieforbund. Arbeidet med utviklingen av selve forskriften er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og RETHOS-sekretariatet.

- Regjeringen vil innføre offentlig spesialistgodkjenning for denne gruppen. Det er for å signalisere at sykepleiere med denne masterutdanning er viktig i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Vi har bevilget 10 millioner i lønnstilskudd til sykepleiere i kommunen som tar videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, sier Høie.

Høringsfristen er 1. juli. Forskriften skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020.

Les høringsnotatet her.