Historisk arkiv

Ekspertgruppe foreslår forbedringer i Smittestopp-appen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspertgruppen som har vurdert appen Smittestopp kommer med flere forslag til forbedring av sikkerhet og personvern i sin endelige rapport.

Sikkerhet og personvern har vært høyt prioritert i utviklingen av appen. På grunn av risiko for sikkerhetsbrudd, har ikke kildekoden vært åpen. Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte derfor 4. april en uavhengig ekspertgruppe som skulle gå gjennom kildekoden og gi innspill på eventuelle sårbarheter som burde rettes opp. Deltakerne i gruppen var utpekt av IKT Norge.

- Jeg vil takke ekspertgruppen for et veldig viktig arbeid. Den har kommet med gode forslag til forbedringer av sikkerheten og funksjonaliteten i appen, både underveis i arbeidet og i den endelige rapporten. Noen av innspillene har Folkehelseinstituttet allerede fulgt opp, mens andre skal de vurdere i tiden som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ekspertgruppen konkluderer med at sikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt i appen i dag, og kommer med flere anbefalinger for å bedre dette. 

Noen av anbefalingene fra gruppen er å fjerne data man ikke trenger, blant annet ved kortere lagringstid, vurdere en mer distribuert løsning og dele opp appen ut fra det todelte formålet, smittesporing og analyse, og gjøre det mulig å velge å delta kun for det ene formålet.

- Denne rapporten er viktig i arbeidet med utviklingen av appen og for å rette opp feil og sårbarheter. Ekspertgruppens innspill vil bidra til å gjøre appen bedre og tryggere, sier Høie.

Appen Smittestopp skal gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har de siste ukene testet ut appen i noen utvalgte kommuner, men fordi det er svært lite smitte i samfunnet nå, er testingen utfordrende. Antall nye smittetilfeller er mellom 10 til 20 per dag på nasjonalt nivå, noe som gjør datagrunnlaget svært begrenset og kvalitetssikringen av appen vil ta lengre tid.

- Vi har sammen greid å stoppe spredningen av koronaviruset i Norge. Nå åpner vi samfunnet forsiktig opp igjen, men faren er ikke over. Vi må leve lenge med viruset og risikoen for at det igjen sprer seg og flere blir syke og dør. Derfor er det viktig at vi fortsetter å forberede oss på hvordan vi skal få til rask sporing og isolering av smittede. Appen kan bli et viktig verktøy her, og det verktøyet må vi videreutvikle og forbedre, sier Høie.

Siden smittesituasjonen er vesentlig annerledes nå enn da appen ble planlagt vil Folkehelseinstituttet legge en ny plan for fremdriften med testingen av appen. Denne planen vil komme i neste uke.

Les hele rapporten fra ekspertgruppen