Historisk arkiv

Koronaviruset og norske myndigheters arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norske myndigheter følger utviklingen av koronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge.

- Jeg forstår at mange er bekymret for koronaviruset, og det er urovekkende med utbrudd av et nytt og tidligere ukjent virus fra Kina. Helsemyndighetene i Norge følger situasjonen nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme hit, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye. Vi har vært i kontakt med et lite antall norske borgere i Hubei-provinsen i Kina. Vi har tilbudt konsulær bistand og lagt til rette for assistert utreise fra Wuhan for de som har ønsket dette, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Vi oppfordrer norske borgere i Kina til å registrere seg på reiseregistrering.no og ta kontakt med den norske ambassaden i Beijing eller UDs operative senter dersom man har behov for konsulær bistand, understreker Eriksen Søreide.

Norske borgere som får assistert retur fra Wuhan blir fulgt opp i samråd med helsemyndighetene. Oppfølging vil være individuelt tilpasset og koordinert med andre lands myndigheter.

Noe av det myndighetene gjør er å forberede seg på ulike scenarioer som kan oppstå i Norge. Som en del av dette er det sendt ut råd til helsetjenestene og andre relevante instanser som politi, flyplasser og lignende. I tillegg gir Folkehelseinstituttet råd til befolkningen om reise, forebygging av smitte, hva man skal gjøre hvis man mistenker smitte og andre relevante problemstillinger.

Personer som får påvist koronavirusinfeksjon vil isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Kommunelegen vil kartlegge og informere nærkontakter om at de må være oppmerksomme på utvikling av symptomer, og at de må kontakte lege om de føler seg syke de første 14 dagene etter kontakt med personen som har fått påvist koronavirusinfeksjonen.

Helsedepartementet har løpende og tett kontakt med WHO og samarbeider også med andre europeiske land, blant annet gjennom EUs helse-sikkerhetskomite (HSC).

Utenriksdepartementet følger også situasjonen nøye. Gjeldende reiseråd er at UD fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Utenriksdepartementet vurderer løpende behovet for å oppdatere dette reiserådet.

Har du spørsmål om koronaviruset finner du flere svar og reiseråd på Folkehelseinstituttet sine sider og på Utenriksdepartementets side om reiseinformasjon.

UDs operative senter har telefonnummer +47 23950000.

Bakgrunn:

Et hittil ukjent virus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina. Det nye viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det er også tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre land, inkludert i Europa.