Historisk arkiv

Regjeringen vil inkludere flere og mobilisere frivillige i gjenåpningen av Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Selv om samfunnet er i en fase med gradvis gjenåpning vil mange av de som bruker omsorgstjenester fortsatt leve med begrensninger knyttet til ferdsel og sosial kontakt. Mange vil derfor i overskuelig fremtid være utelatt fra sine normale aktiviteter.

- Vi mennesker trenger hverandre, og vi trenger å være sammen. Sosial isolasjon vil over tid gå hardt utover den psykiske og fysiske helsen. Det er derfor behov for tiltak som er tilpasset den nye situasjonen vi nå lever i, og at vi tenker nytt omkring aktivitet og fellesskap innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrådene sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Frivilligheten har en sentral rolle i arbeidet med å begrense ensomhet, og bidra til nytenkning omkring aktiviteter og sosial kontakt. Frivillige organisasjoner er allerede på banen, og bidrar til å redusere negative konsekvenser for folkehelsen. Gjennom sine tilbud bidrar organisasjonene til å motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

- Når vi skal ut av koronakrisen, må vi inkludere flere. De frivillige organisasjonene har en viktig rolle i det, sier Høie.

Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 75 millioner kroner til de frivillige organisasjonenes som bidrar med likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

- Organisasjonene har etterlyst en løsning for frivilligheten. Regjeringen foreslår derfor at det etableres en fleksibel og ubyråkratisk tilskuddsordning i samarbeid med Stiftelsen Dam. Ved hjelp av tilskuddet ønsker vi å legge til rette for at frivillige organisasjoner kan opprettholde sine tilbud til sårbare grupper. Dette kan være økt bruk digitale hjelpemidler slik at de kan opprettholde sitt likemannsarbeid eller sikres tilstrekkelige rammer til å bidra med praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, sier Høie.