Historisk arkiv

Oppfølging av rammede og berørte etter 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er snart tre år siden terrorangrepet 22.07.2011, og for mange rammede og berørte er det fremdeles behov for oppfølging. For å bidra til god oppfølging, sender helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en felles oppfordring til landets kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak om å holde trykket oppe på oppfølgingen av de rammede og berørte.

Det er snart tre år siden terrorangrepet 22.07. 2011, og for mange rammede og berørte er det fremdeles behov for oppfølging. For å bidra til god oppfølging, sender helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en felles oppfordring til landets kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak om å holde trykket oppe på oppfølgingen av de rammede og berørte.

I brevet tydeliggjør de to statsrådene hvilke faglige ressurser kommuner og spesialisthelsetjenesten kan benytte. Kommuner og helseforetak oppfordres også til å samarbeide godt for å ivareta nødvendige oppfølging av rammede og berørte.

- Vi er svært opptatt av at alle skal få nødvendig helsehjelp ut fra de behovene den enkelte har. Vi jobber for at tjenestetilbudet skal bli så godt som mulig. Det tar tid å bearbeide traumatiske opplevelser. Det er derfor nødvendig å ha langsiktig oppmerksomhet og trykk på oppfølgingsarbeidet, sier Høie.

Kommunene er sentrale i den psykososiale oppfølgingen, i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Noen av de rammede vil ha behov, ikke bare for helsetjenester, men også for andre kommunale tilbud.

- Kommunene er tettest på innbyggerne og kjenner deres behov godt, både gjennom helsetjenesten men også gjennom skole og andre kommunale tjenester. Vi ønsker å minne kommuner og fylker om at det er gode faglige ressurser tilgjengelig i dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak, blant annet blir behandlingsmetoden traumefokusert kognitiv adferdsterapi nå implementert i over 30 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder om lokalt psykisk helsearbeid for voksne, som vil være nyttig i oppfølgingen etter 22. juli. Det er også utarbeidet et e-læringskurs rettet mot medlemmer av kommunale psykososiale kriseteam. Nasjonale og regionale kompetansesentre tilbyr tjenestene både råd, veiledning og kurs. Gjennom forskning på de rammede og berørte får vi ny kunnskap om hvordan tjenesten kan bli bedre.

Noen rammede og berørte går fremdeles på skole. Godt og tett samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten er viktig for å avdekke problemer og for videre oppfølging.

Les brevet fra statsrådene

Kontakt:
Kommunikasjonsenheten, HOD: 948 49 749
Kommunikasjonsenheten, KMD: 22 24 25 00

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter