Historisk arkiv

200 millioner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fortsetter satsningen på forebyggende arbeid blant barn og unge og foreslår å bevilge 200 millioner mer i kommunerammen til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

–Hvis vi klarer å forebygge fysisk og psykisk sykdom hos barn på et tidlig tidspunkt, vil dette ha stor betydningen for resten av livene deres. Lavterskeltilbud som helsestasjon og skolehelsetjenesten er svært viktige i dette arbeidet. Ingen annen helsetjeneste når så stor andel av sin målgruppe,sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den samlede satsingen på helsestasjonene og skolehelsetjenesten inkludert for 2016 er på 667 millioner kroner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2014 ble registrert en økning på 157 helsesøsterårsverk.   

–Vi ser nå at satsningen gir resultater og at kommunene er godt i gang med å bygge ut helsetilbudet til barn og unge. Vi har likevel et stykke igjen, og jeg forutsetter at kommunene vil følge opp videre nå som de ser at dette ikke er en engangssatsning, sier Høie.