Historisk arkiv

Fritt behandlingsvalg starter i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke budsjettet med 250 millioner kroner til reformen fritt behandlingsvalg. Reformen skal redusere ventetiden og gi pasientene økt valgfrihet.

- Den nye ordningen vil styrke pasientrettighetene og gjøre det enklere å velge hvor de vil ha behandling. Jeg håper at flere pasienter benytter seg av rettighetene sine, sier Høie.

Fritt behandlingsvalg innføres først for områdene psykisk helsevern, rusbehandling og noe annen sykehusbehandling. I budsjettet for 2016 er det foreslått å bruke totalt 400 millioner kroner til ordningen. Deretter skal ordningen gradvis utvides.

Pasientene kan allerede i dag velge fritt sykehusvalg. Denne ordningen slås sammen med fritt behandlingsvalg. Pasientene får flere behandlingsinstitusjoner å velge mellom, og det blir økt kapasitet i offentlige sykehus og behandlingsteder som har avtale med det offentlige.

Pasienten vil finne informasjon og oversikt over institusjonene de kan velge mellom på nettsiden helsenorge.no.

Private som ønsker å tilby tjenester i fritt behandlingsvalg-ordningen, må godkjennes. Den nye forskriften om godkjenningsordning for fritt behandlingsvalg beskriver hvilke krav som skal stilles til private som ønsker å levere helsetjenester mot betaling fra staten, hvilke helsetjenester som inkluderes ved oppstart, og hvilke priser godkjente behandlingssteder kan ta for å levere disse tjenestene.

Reformen inneholder i tillegg to grep som vil gjøre de offentlige sykehusene mer fleksible og effektive.

Det ene grepet er at sykehusene får frihet til å behandle flere. Det andre er at sykehusene kan kjøpe mer ledig kapasitet hos private.

-Vi har fjernet taket som har begrenset hvor mange pasienter sykehuset kunne behandle. Det vil gjøre det mulig for sykehusene å behandle flere pasienter selv, i tillegg til at de i større grad skal bruke anbud for å kjøpe behandling hos private, sier Høie.

Fritt behandlingsvalg skal evalueres. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 10 millioner kroner til en følgeevaluering i regi av Norges forskningsråd.