Historisk arkiv

Regjeringens kreftsatsing fortsetter: Protonbehandling, PET-senter og gode pakkeforløp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår 16,3 millioner kroner til å planlegge tilbud om protonbehandling for kreftpasienter, og Helse Nord får tilsagn om lån til nytt PET-senter i regionen. 50 millioner utbetales i 2016.

Protonbehandling

Kreftpasienter skal få tilbud om protonbehandling i Norge. Regjeringen foreslår at det bevilges 16,3 millioner kroner i 2016 til videre planlegging av protonbehandling, slik at valg av løsning, innfasing og tilskudd kan besluttes i statsbudsjettet for 2017.

- Med protonbehandling kan vi skåne kreftpasientene for langtidsskader, og muligheten for helbredelse vil øke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Behandling med protoner er et alternativ til ordinær strålebehandling.

Langtidsskadene blir færre fordi man kan velge å gi høyere stråledoser til en kreftsvulst og lavere stråledoser til det friske vevet omkring.  

- Det er særlig viktig at barn og unge kan unngå langtidsskader slik at de kan leve et normalt liv og fullføre skole og delta i arbeidslivet, sier Høie.

Nytt PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Regjeringen legger gjennom lånebevilgninger til rette for å bygge nytt PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det nye senteret kan stå ferdig allerede i 2018.

- Med det nye PET-senteret kan Helse Nord satse ytterligere på utredning, diagnostisering og behandling av kreft og andre alvorlige sykdommer for befolkningen i Nord-Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Samlet ramme for lån til dette prosjektet er 375 mill. kroner, hvorav 50 mill. kroner utbetales i 2016.

Pakkeforløp for kreft skal evalueres

Pakkeforløp for kreft er innført for 28 kreftformer i løpet av 2015. Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til en forskningsbasert evaluering i 2016.

- Vi skal få kunnskap om hvordan pakkeforløpene fungerer og hvordan forløpstidene etterleves. Pakkeforløpene er et godt eksempel på at smarte løsninger må bygge på pasientens behov og at vi må lytte til hvordan pasientene vil ha det, sier Høie.