Historisk arkiv

Regjeringen lanserer ungdomshelsestrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norges første ungdomshelsestrategi har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

-Ungdomstiden er kanskje den perioden i livet det skjer flest endringer og omveltninger. Det gjør at ungdomstiden kan oppleves som krevende for mange, selv om det som skjer kan være helt normalt. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at unge blir sett og hørt og får tatt i bruk egne ressurser. Det forebygger både helseplager og frafall, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.   

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 dekker aldersgruppen 13–25 år. Viktige temaer er psykisk helse, ensomhet, mobbing, frafall fra skolen, samfunnets press og utenforskap. Ungdoms egne synspunkter og erfaringer har vært sentralt i arbeidet med strategien, og det har blant annet vært nedsatt et ungdomspanel som har gitt innspill.

-Helsetjenesten har en viktig rolle i å hjelpe unge mennesker som har det vanskelig. Regjeringen har derfor prioritert psykisk helse fra første dag, og vi har styrket helsestasjonene og skolehelsetjenesten med til sammen 767 millioner kroner. Samtidig er det viktig å understreke at forebyggende arbeid må skje i alle deler av samfunnet, ikke minst på skolen og i frivillig sektor. Dette er en jobb vi må gjøre sammen, sier Bent Høie.   

Strategien inneholder en rekke tiltak for å legge til rette for gode oppvekstvilkår for unge. Helt nye tiltak er blant annet:  

  • Regjeringen vil samordne og integrere ulike digitale tjenester rettet mot barn og unge. Målet er å sikre at offentlig informasjon på nett er av god kvalitet og lett tilgjengelig for ungdom.  
  • For å skape ungdommens helsetjeneste, vil helse- og omsorgsministeren invitere ungdomsråd på sykehus og ulike barne- og ungdomsorganisasjoner til et årlig møte for å få innspill til regjeringens politikk på helsefeltet.
  • Regjeringen vil bevilge 5 millioner kroner til tiltak for å bedre den psykiske helsen til studenter. Dette skal gjøres gjennom en egen tilskuddsordning til studentsamskipnadene og læringsinstitusjonene. 

Les #Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021