Historisk arkiv

Grensekontrollen forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Grensekontrollen på indre Schengengrense forlenges med inntil 20 dager. Det har justis- og beredskapsdepartementet besluttet.

- Norge har mottatt en svært stor andel asylsøkere over kort tid i forhold til innbyggertallet. Det har satt vår evne til å opprettholde nødvendig kontroll over dem som er kommet på prøve. Selv om tallene på migranter som kommer over indre Schengengrense har gått ned de siste par ukene, anser regjeringen det fremdeles som nødvendig å forlenge grensekontrollen for å sikre at vi har full kjennskap til dem som kommer over indre grense. Dette er en forutsetning for vår indre sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) som også peker på at utfordringene ved Schengen yttergrense fortsatt er store og at det må være sammenheng mellom kontroll over ytre Schengen-grense og landenes egne grensekontrollvirksomhet.

Den midlertidige grensekontrollen ble innført 26.november og gjelder personkontroller på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Kontrollen blir nå forlenget inntil 15. januar 2016. EU-kommisjonen er varslet om at kontrollen kan bli videreført i inntil tre måneder etter 15. januar 2016.