Historisk arkiv

Grensekontrollen er forlenget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet blir grensekontrollen forlenget. Det innebærer at det blir gjennomført personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland frem til og med 13. april 2016.

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og det er ikke rapport om at kontrollen har ført til betydelig ulempe for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Etter at Norge innførte personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland i november 2015 har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Det er imidlertid fortsatt et stort press på Schengen yttergrensen, og mange uregistrerte utlendinger i Schengen-området kan ha ønske om å forflytte seg til et annet land. Norge har derfor fremdeles behov for å ha kontroll på egen sjøgrense.