Historisk arkiv

Grensekontrollen er forlenget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet blir grensekontrollen forlenget. Det innebærer at personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland fortsetter frem til og med 12. mai 2016.

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og det er ikke rapport om at kontrollen har ført til betydelig ulempe for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Etter at Norge innførte personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland i november 2015, har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Det er imidlertid fortsatt et stort press på Schengen-yttergrensen, og mange uregistrerte utlendinger i Schengen-området kan ha ønske om å forflytte seg til et annet land. Det er fortsatt for tidlig å si om avtalen mellom EU og Tyrkia har ønsket effekt på lang sikt, og vi ser at asylankomstene til Italia øker. Norge har derfor fremdeles behov for å ha kontroll på egen sjøgrense.