Historisk arkiv

Praksisforeleggelse fra UDI

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

På bakgrunn av en praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), har Justis- og beredskapsdepartementet i dag gitt en ny instruks til UDI og Utlendingsnemnda (UNE), som innebærer at asylsøkere som kom over Storskog høsten 2015 og som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som har løpt ut i tid, kan få sin asylsøknad behandlet i Norge. Instruksen er begrunnet i at retur til Russland ikke lenger anses praktisk mulig for denne gruppen.

I dagens situasjon vil derfor realitetsbehandling være den mest effektive måten å håndtere disse sakene på. Søkere som ikke risikerer forfølgelse i hjemlandet vil ved realitetsbehandling få avslag, og de må forlate Norge. De som har beskyttelsesbehov vil få bli.

Praksis for behandling av de øvrige Storskog-sakene forblir uendret. Søkere som fortsatt har gyldig visum eller oppholdstillatelse i Russland skal som utgangspunkt avvises og returneres til Russland. Det samme gjelder for eventuelt nye asylsøkere som tar seg til Norge via den norsk-russiske grensen ved Storskog.