Historisk arkiv

Asylsøkere kan sendes tilbake til Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Personer som har hatt lovlig opphold i Russland kan nektes opphold og sendes ut av landet. Det har Justis- og beredskapsdepartementet sendt instruks om til Utlendingsdirektoratet. Alle asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland, og som ligger an til avslag, skal hastebehandles.

– Innvandringen til Norge er kontrollert og strengt regulert. Vi har registrert at flere av de som kommer nå har en sterk tilknytning til Russland gjennom dobbelt statsborgerskap, oppholdstillatelse eller visum. Det er viktig at norske myndigheter sender et tydelig signal til personer som ikke har behov for beskyttelse eller som allerede har lovlig opphold i Russland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Utlendingsloven åpner for at en asylsøknad kan nektes tatt til behandling dersom søkeren allerede har eller kan få beskyttelse i et annet land vedkommende har hatt opphold i. Mange av dem som nå søker asyl ved Storskog grensekontrollsted har sterk tilknytning til Russland gjennom dobbelt statsborgerskap, oppholdstillatelse eller visum. Ifølge returavtalen mellom Norge og Russland fra 2007, kan Norge be om at russiske myndigheter tar tilbake personer som har reist inn i Norge etter å ha hatt et lovlig opphold i Russland.

– Norge har dessuten siden 2007 hatt en returavtale med Russland. Det er grunn til å tro at avtalen vil få økt betydning fremover, sier Anundsen.