Historisk arkiv

Hurtigbehandling av asylsøkere som kommer over Storskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

– Dette er asylsøkere som vi mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland, og det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

– Det er gitt klare føringer fra departementet om at sakene skal behandles mens asylsøkerne ennå befinner seg på Storskog grensekontrollsted, fortsetter statsråden.

Målet er at søkere som får avslag på realitetsbehandling av søknaden i Norge, raskt skal returneres til Russland. Alle saker vil bli vurdert individuelt for å sikre at man fanger opp dersom det helt unntaksvis er søkere som har et reelt behov for å få søknaden vurdert i Norge. 

– Stortinget hurtigbehandlet i forrige uke Regjeringens forslag til lovendringer, og jeg er fornøyd med at vi nå kan sette endringene ut i livet allerede denne uken, sier Anundsen. 

De vedtatte lovendringene vil også gjøre det enklere for å politiet å bruke fengsling eller pålegge søkerne et bestemt oppholdssted i den utstrekning det er behov for det for en rask saksgjennomføring.

Instruks til UDI og UNE: Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90

Instruks til Politidirektoratet: Rutiner for rask håndtering av personer som ankommer over norskrussisk landegrense (Storskog) uten gyldig visum eller annen gyldig innreisetillatelse til Norge