Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Landsdekkende narkotikaprogram i kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår 30 millioner til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).

– Narkotikaprogrammet har gitt gode resultater, og vi foreslår derfor å gjøre ordningen landsdekkende og permanent sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Narkotikaprogrammeter en alternativ straffereaksjon til ubetinget fengsel rettet mot rusmiddelmisbrukere som begår kriminalitet knyttet til sitt misbruk. Den domfelte skal gjennomgå et rehabiliteringsprogram med individuelt tilpasset innhold, for eksempel utdannings- og arbeidstiltak og behandling i helsetjenesten.

ND har vært en prøveordning i Oslo og Bergen siden 2006. En evaluering viser at prøveordningen ga positive effekter på både tilbakefall til ny kriminalitet, rusmiddelmisbruk, fysiske- og psykiske vansker og sosiale forhold av betydning for integrering.

Permanent etablering og utvidelse av ND forventes å bidra til en reduksjon i tilbakefall til ny kriminalitet og en økning i livskvaliteten for en særlig tungt belastet gruppe.