Historisk arkiv

Regjeringen forlenger grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å forlenge personkontrollen på indre Schengen-grense i Norge med ytterligere 30 dager, til 14. februar 2016.

Etter at Norge innførte personkontroller på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Det er fortsatt behov for å ha kontroll på grensen for å sikre indre sikkerhet og offentlig ro og orden.

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og det er grunn til å tro at mange ikke vil forsøke å reise til Norge fordi det er kontroll på den indre grensen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.