Historisk arkiv

Rapport viser økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse.

Rapporten fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), konkluderer med at det i 2030 vil være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse, mens tilgangen samme år vil være på knapt 11 000.

Forskerne mener tilbudssiden må økes med vel en tredel for å dekke gapet, men understreker samtidig at dette er framskrivninger og at det må tas forbehold.

Les rapporten hos NIFU

Nye studieplasser

Regjeringen er allerede i gang med å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innen IKT-sikkerhet. I 2016 ble 100 studieplasser øremerket til IKT, hvorav 65 til IKT-sikkerhet. Utdanningsinstitusjonene ble videre bedt om å ta hensyn til behov innen IKT-sikkerhet ved nye 500 studieplasser til IKT i 2017.

I tillegg har Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) bevilget penger til ytterligere 250 studieplasser i informasjonsteknologi. 

Nasjonal kompetansestrategi

Rapporten skal brukes i arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi innenfor IKT-sikkerhet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

– Det er bra at vi nå har fått en bredere studie av IKT-sikkerhetskompetanse innen høyere utdanning. Jeg er sikker på at den vil gi et godt grunnlag for å utarbeide tiltak, slik at vi kan være bedre forberedt. Den som tar IKT-utdanning nå er sikret jobb i fremtida, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp). 

I stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet, som nylig er utarbeidet, er kompetanse fremhevet som ett av hovedtemaene. Dette var også en av anbefalingene fra det digitale sårbarhetsutvalget, som ble ledet av Olav Lysne.