Historisk arkiv

Økt behov for kompetanse på IKT-sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse. Etter- og videreutdanning blir viktig for å dekke behovet.

Rapporten fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), konkluderer med at det i 2030 vil være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse, mens tilgangen samme år vil være på knapt 11 000. Del 1 av NIFU-rapporten kom i fjor sommer, og nå er del 2 av rapporten klar.

Les rapporten: IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud (PDF)

– Regjeringen har bestilt denne rapporten for å skape økt oppmerksomhet om behovet for mer IKT-kompetanse. Vi har økt antall studenter som tar IKT-utdanning betydelig de siste årene. Senest ved årsskiftet ble antall studieplasser økt med 500, og i løpet av tre år er det årlige studentopptaket økt med 1500, sier justis-, beredskaps- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Men vi må også gjøre noe for å løfte etter- og videreutdanning innen IKT-sikkerhet. Det tar tid å utdanne studenter. Det er derfor viktig å være i forkant og ha kunnskap om fremtidige behov, behov som hele tiden endrer seg.

Kunnskapsdepartementet satte nylig ned et etter- og videreutdanningsutvalg. Og forskning og utdanning i IKT og IKT-sikkerhet blir også del av revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som skal legges frem til høsten

NIFU-forskerne mener tilbudssiden må økes med vel en tredel for å dekke gapet, men det understrekes at dette er framskrivninger og at det må tas forbehold.

Rapporten viser samtidig at studenttallene har hatt en sterk vekst de senere år og vi forventer også en betydelig økning i antall uteksaminerte kandidater de nærmeste årene.

Rapporten peker på at det trengs flere spesialister der IKT-sikkerhet er selve kjernen i utdanningen. Dette fordi disse blir fremtidens forskere og undervisere. Det må også undersøkes nærmere om de rette incentivene er på plass for å tilby og etterspørre etter- og videreutdanning innen IKT-sikkerhet. Oppdragsgiver for rapporten er Justis- og beredskapsdepartementet og prosjektet gir et oppdatert og forbedret kunnskapsgrunnlag, som bakgrunn for å vurdere satsingsområder for fremtidig IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidet med nasjonal strategi for IKT-sikkerhet.