Historisk arkiv

Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 18. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på digital pressekonferanse onsdag 18. mars.

Hei, alle!

Mange av oss sitter nå og har hjemmekontor eller er i hjemmekarantene. Det kan til tider være kjedelig, men hold ut – vi skal etter hvert tilbake til normalen.

Jeg er tilbake på kontoret i morgen, og vil da stå ved siden av Bent når vi holder pressekonferansen, selvsagt med god avstand!

---

Det kommer nye tiltak omtrent hver eneste dag.

I går trådte de nye innreisereglene fra Sverige og Finland i kraft, og i dag har kulturminister Abid Raja offentliggjort en egen pakke til kultur og idrett.

Mange artister, kunstnere og idrettslag har vært usikre på hva som skjer nå som arrangementene deres blir avlyst.

Samtidig så har vi sett en bransje som virkelig har vært kreativ. Fra Facebook-grupper som «brakkesyken 2020» hvor det arrangeres konserter på stream, til grupper som reiser fra bakgård til bakgård i borettslag for å opptre. Det er imponerende!

Samtidig oppstår det mye usikkerhet knyttet til hva de skal gjøre når de har tapte inntekter fra billettsalg eller fra deltakeravgifter.

Pakken som ble presentert i dag handler om å kompensere for nettopp for disse tapte inntektene, i første omgang i perioden 5. mars og ut april.

Til de av dere som vil ha mer informasjon:

Aktører på kulturfeltet kan henvende seg til Kulturrådet, mens de som driver med idrett og frivillighet kan kontakte Lotteri- og stiftelsestilsynet.

---

Som statsministeren nevnte, så har vi de siste dagene jobbet med en ny lov og gi har hatt et godt samarbeid med partiene på Stortinget. Denne loven for å finne ut hvordan vi raskest mulig kan gi regler som ivaretar folk og næringslivet vårt i den helt ekstraordinære situasjonen som er oppstått.

Vi trenger et lovverk som gjør at vi raskt kan agere.

For å unngå negative situasjoner og unødvendig usikkerhet.

Det vil rett og slett oppstå situasjoner der dagens lovverk ikke er tilpasset den krisen vi er i, og da vi om nødvendig gjøre endringer.

Eksempler på dette er:

  • Når selskaper skal avholde generalforsamlinger, skal dette som hovedsak gjennomføres som fysiske møter med skriftlige signaturer, som ikke er veldig hensiktsmessig i en tid hvor vi skal holde avstand.
  • Et annet eksempel kan være i Nav-systemet, hvor søknadsfrister for å motta ytelser, fort løper ut.

Derfor foreslår regjeringen i dag en midlertidig lov som skal gjøre det lettere å vedta regler raskt. Sånn at folk ikke risikerer å miste ytelser de skulle ha fått, uten at vi må lage et lovforslag som sendes på høring, og som ikke blir vedtatt av Stortinget før til høsten.

Men det skjer altså ingen endringer nå – dette er en lov som skal gi oss muligheten til raskt å vedta regler på et senere tidspunkt, om vi ser at det er behov for det.

Regjeringen ber nå om fullmakter. Disse skal ikke utnyttes. Derfor har både regjeringen og partiene på stortinget vært opptatt av at den nye loven må rammes inn.

For det første så vil den kun vare i seks måneder.

I tillegg så lager vi en regel som gjør at enhver regel som blir foreslått, kan bli avvist eller endret av Stortinget med kun én tredel av stemmene.

Så er det sånn at vi faktisk ikke vet nøyaktig hvilke områder vi kommer til å bruke denne loven på. Fordi vi ikke har full oversikt over hvilke tiltak som kan være aktuelle. Dette vil vi vurdere fra sak til sak.

Dette er en sak som vil bli lagt frem for Stortinget i morgen, slik at vi er klare til å gjøre det vi må for å ivareta folk og næringsliv.

---

Det har blitt vanskeligere for mange nordmenn på reise å komme seg hjem.

Grenser og luftrom stenges, og mange land innfører strenge restriksjoner på svært kort varsel. Som vi har gjort i Norge.

I går kunne utenriksminister Ine Eriksen Søreide fortelle at regjeringen jobber tett med SAS, Norwegian og Widerøe for å hjelpe nordmenn med å komme seg hjem.

Jeg vil takke flyselskapene for et godt samarbeid.

Regjeringen vil dekke ekstrautgiftene flyselskapene får når de opprettholder enkelte avganger de ellers ville innstilt, eller når de gjennomfører strengt nødvendige, ekstraordinære flyvninger for å få nordmenn på reise hjem.

Det gjør vi frem til 31. mars.

Men jeg vil være tydelig på at alle de restriksjonene som er innført, der grenser, luftrom og flyplasser stenges og det er krevende å få landingstillatelser, gjør at det ikke er sikkert at flyreiser kan gjennomføres så lenge som ut mars.

Vi vil snakke med flyselskapene om hvilke strekninger som er aktuelle, men det vil i hovedsak gjelde stedene der selskapene normalt flyr og der det nå befinner seg mange nordmenn på reise.

De nærmeste dagene vil det gjennomføres flygninger fra Spania og fra Marokko. Det jobbes også med å få på plass fly fra enkelte andre destinasjoner. Det vil ikke være mulig å hjelpe alle norske borgere på reise, men regjeringen ønsker å bidra til å gi et tilbud i områder der det befinner seg mange nordmenn på reise.

Informasjon om hvilke avganger som settes opp finnes på flyselskapenes nettsider. De som ønsker å reise må bestille og betale billettene på vanlig måte gjennom flyselskapene

---

Jeg får mange henvendelser fra ordførere rundt omkring i landet om at det fortsatt er mange hytteturister på besøk.

Og jeg skjønner dere.

Ikke bare er det godt og behagelig å reise til hytta, men det føles også trygt i disse tider å holde så stor avstand som mulig.

Men som ordførerne forteller meg: Hyttekommunene våre har rett og slett ikke forutsetninger for å kunne håndtere hundrevis – om ikke tusenvis - av hyttebeboere i helsetjenestene sine.

Så jeg vil sterkt oppfordre dere om ikke å reise opp på hytta i helgen.

Vi vil nødig innføre et forbud, men det kan være aktuelt.

---

Så er det sånn at veien blir til mens vi går. Vi har kommet med nye regler for bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse, som i all hovedsak fungerer etter hensikten.

Så ser vi at det er noen unntak, både når det gjelder samfunnskritisk personell, og når det gjelder personer og grupper som åpenbart burde få et unntak fra bortvisningsreglene. Dette jobber vi med nå.

Vi må ha hensiktsmessige regler knyttet til bortvisning, slik at samfunnet går rundt.

---

Som alltid er det mye informasjon å forholde seg til, også i dag. Vi har presentert nyheter knyttet til beredskapslovgivning og at vi vurderer et forbud mot å dra på hytta. Informasjon vil du finne på korona-sidene på regjeringen.no.

---

Så til slutt:

Husk at vi alle gjør så godt vi kan.

Om du opplever køer på vei inntil apoteket, på butikken eller når du skal inn på hjemmesidene til Nav.

Om du opplever å ikke finne den informasjonen du trenger.

Det sitter mennesker rundt omkring i hele landet som jobber døgnet rundt for å gi oss den informasjonen vi trenger.

De gjør en kjempejobb.

Og selv om det er Bent som snakker mest om helse, så må jeg si at jeg er utrolig imponert over innsatsviljen, utholdenheten og tålmodigheten til dere i helsevesenet.

Dere er de viktigste vi har.

Dette er en enormt krevende situasjon, og det vil fortsatt oppstå problemer og uklarheter.

Og det jobber vi for å løse fortløpende.

---

I morgen er jeg tilbake på jobb, og da vil jeg stå ved siden av Bent på pressekonferansen – med god avstand, selvsagt. Men nå får Bent ta over med utviklingen på helsefeltet det siste døgnet.