Historisk arkiv

102 får ta matematikkprøven på ny

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

102 søkere som ikke klarte å forbedre sin karakter i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen, får en ny mulighet onsdag 7. september.

Dette er søkere som tok forkurset i matematikk ved universiteter eller høyskoler der det ble gjort formelle feil ved gjennomføringen av prøven. Dersom studentene består prøven onsdag, kan de velge om de vil begynne på lærerutdanning denne høsten eller få utsatt studiestart til neste år.

– Siden det har vært gjort formelle feil i gjennomføringen ved noen av utdanningsinstitusjonene, har de som ble berørt av slike feil rett til en ny prøve. Jeg er glad for at ny prøve blir arrangert raskt slik at de som består, får anledning til å begynne på lærerutdanning allerede i høst, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen. 

37 klagesaker

Regjeringen varslet høsten 2014 at det ville bli innført krav om minimum karakteren fire i fellesfaget matematikk for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. I januar 2015 ble det bestemt at kravet skulle gjelde fra høsten 2016. I sommer fikk alle søkere som hadde karakteren tre i fellesfaget matematikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg. Prøven ble avholdt 1. august. Av 485 som tok prøven, bestod 124 denne prøven.

Det er kommet inn totalt 37 klager på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Enkelte klager har hatt flere avsendere fordi studentene har opplevd samme typen formelle feil og alle som ble berørt at feilen har fått tilbud om ny prøve. Også de som kan dokumentere at de hadde gyldig fravær 1. august, for eksempel sykdom, får en ny sjanse.

Disse institusjonene har gitt medhold og tilbyr ny prøve:

  • Universitetet i Stavanger (18 tar ny prøve)
  • UiT Norges arktiske universitet (11 tar ny prøve)
  • NTNU (3 tar ny prøve)
  • Nord universitet (9 tar ny prøve)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (25 tar ny prøve)
  • Høgskolen Hedmark (17 tar ny prøve)
  • Høgskolen Sørøst Norge (19 tar ny prøve)

Ved Høgskolen Sørøst Norge ble det gjort formelle feil i forbindelse med prøven som ble avholdt ved campus Vestfold. Studentene her fikk derfor tilbud om å ta prøven på nytt. Ved en feil hos høyskolen fikk søkerne som tok matematikkprøven i Notodden også beskjed om at de får ta prøven på nytt til tross for at det ikke ble gjort formelle feil ved dette studiestedet. Kunnskapsministeren er gjort kjent med feilen, og har etter en grundig vurdering besluttet at disse søkerne får ta ny prøve.

– Åtte av dem har valgt å gå opp på nytt. Antakelig har de brukt nærmere en uke til å forberede seg til prøven. De kan ikke lastes for feilen institusjonen har gjort, sier kunnskapsministeren.