Historisk arkiv

Ny rammeavtale mellom Norge og Frankrike innenfor utdanning, forskning, innovasjon, næringsliv og kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har godkjent en ny rammeavtale mellom Norge og Frankrike innenfor utdanning, forskning, innovasjon, næringsliv og kultur.

Avtalen undertegnes i Rouen i forbindelse med markeringen av 100-års jubileet for norsk - fransk skolesamarbeid på Lycée Pierre Corneille 24. september.

­Den nye rammeavtalen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og Frankrike. Dette er i tråd med regjeringens målsetting om økt mobilitet innen høyere utdanning og forskning og større uttelling innenfor EUs forskningsprogrammer. Et styrket bilateralt samarbeid skal bidra til dette, sier Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V).

Hennes Majestet Dronning Sonja vil være til stede under markeringen 24. september og avduke en skulptur som er en gave fra Norge til skolen i Rouen. Statsråd Nybø vil undertegne avtalen fra norsk side.  

Omfattende og langt samarbeid

Norsk - fransk utdannings- og forskningssamarbeid er omfattende og har lange tradisjoner. Fra de første norske elevene ankom Rouen i 1918 til i dag, har samarbeidet blitt utvidet til en rekke områder. Utdanning og kultur ble vurdert som en viktig forutsetning for et velfungerende nærings- og industrisamarbeid. Senere har det blitt opprettet ytterligere to norske seksjoner ved videregående skoler i Bayeux og Lyon og det har blitt inngått flere samarbeidsavtaler innen forskning, teknologi og innovasjon.  

Den nye rammeavtalen opphever fire av de tidligere inngåtte avtalene mellom Norge og Frankrike, men viderefører noen av de andre og moderniserer utdaterte avtaler som ikke er tilpasset dagens strukturer for samarbeid, som for eksempel EUs samarbeidsprogrammer for utdanning og forskning; Erasmus + og Horisont 2020. Gjennom opprydning i avtaleverket vil de folkerettslige forpliktelsene mellom de to land være moderne og lett tilgjengelige.

Den såkalte "Trollavtalen" av 1986 om gassleveranser til Frankrike omfattet i hovedsak norsk – fransk samarbeid om industri og teknologi, men ble utvidet til å gjelde utdanning, forskning og kultur. En opphevelse av 1986-avtalen vil ikke berøre gassleveranser fra Norge eller energisamarbeidet. Samarbeidet mellom Norge og Frankrike fortsetter og styrkes gjennom den nye rammeavtalen.