Historisk arkiv

Sender forslag om deling av studieforbund på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen sender nå ut på høring forslag til endringer i voksenopplæringsloven og to nye forskrifter til denne. I høringsnotatet foreslår regjeringen å dele tilskuddsordningen for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Regjeringen anerkjenner at alle studieforbund driver opplæringsvirksomhet, men at man ved å dele tilskuddsordningen i større grad vil kunne nå både kompetansepolitiske og integreringspolitiske mål på den ene siden, og samtidig frivillighetspolitiske og kulturpolitiske mål på den andre.

– Studieforbundene gir viktige bidrag til voksenopplæringen. Regjeringen foreslår nå å endre tilskuddsordningen for bedre å kunne oppfylle både kompetansepolitiske og kulturpolitiske mål, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Forslaget til endringer gjør at man kan ivareta bredden og mangfoldet i studieforbundenes opplæringstilbud under Kulturdepartementet, samtidig som man kan utvikle de studieforbundene som i størst grad kan bidra til kompetansebygging og integrering under Kunnskapsdepartementet. Samtidig vil samtlige studieforbund kunne bidra til integrering og inkludering i samfunnet på sine respektive politikkområder.

Studieforbundsordningen skal bidra til folkeopplysning og kompetanse på siden av vanlig utdanning. Endringene innebærer en tydeliggjøring av studieforbundenes rolle på de ulike politikkområdene under både Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

– Jeg ønsker at de studieforbundene som fortsatt skal ligge under Kunnskapsdepartementet skal bidra til god integrering og kompetanseheving i og for arbeidslivet, og at veien over til formell opplæring kan bli kortere. Endringene vi foreslår vil styrke opplæringstilbudet rettet mot voksne. På denne måten kan studieforbundene bidra til å oppfylle kompetansereformens mål om at vi må lære hele livet, samtidig som vi sikrer at opplæringsaktiviteten i de frivillige organisasjonene og i det frivillige kulturlivet opprettholdes, sier Sanner.