Historisk arkiv

Ny strategi for utdanningsforskning 2020-2024:

Forskning, kunnskapsmegling og bruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskning om og for utdanning legger grunnlaget for utvikling av kunnskapsbasert politikk og tjenester i utdanningssektoren. Den nye strategien viser hvordan Kunnskapsdepartementet vil ivareta sitt ansvar for utdanningsforskningen i årene framover.

– Vi må ha god og oppdatert kunnskap om hvordan utdanning og forskning virker i praksis. Denne strategien bidrar til å følge opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Målene om å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet, styrke forskningsdrevet innovasjon og møte store samfunnsutfordringer gjelder også for utdanningssektoren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Sektorprinsippet for forskning innebærer at hvert departement har ansvar for forskning innenfor sine områder og slik bidrar til gjennomføringen av landets felles forskningspolitikk.

– For å skape en skole og et utdanningssystem med muligheter for alle, er vi avhengige av å vite hva som fungerer. Derfor er det så viktig at vi satser på utdanningsforskning. Fremover trenger vi for eksempel mer kunnskap om hvordan digitalisering påvirker barn og unges læring og oppvekst, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Strategien for utdanningsforskning skal:

  • Være retningsgivende for departementets langsiktige satsinger og prioriteringer for forskning om og for utdanningssektoren
  • Synliggjøre de virkemidler og kanaler som anvendes til forskning forskningsformidling og kunnskapsmegling
  • Følge opp regjeringens ambisjoner i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Les hele strategien.