Historisk arkiv

KD og KS inngår ny kvalitetsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og KS har inngått en ny samarbeidsavtale som skal sikre utvikling av kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen. Viktige punkter i avtalen er kompetanseheving blant ansatte, god rekruttering, og økt gjennomføring i videregående opplæring.

- Skoler og barnehager av høy kvalitet er helt avhengig av godt arbeid ute i kommunene og fylkeskommunene. Det er allerede et godt samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og KS, og denne avtalen er et nyttig redskap når vi nå fortsetter å videreutvikle dette samarbeidet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Gjennom avtalen forplikter partene seg også til å vurdere og gjennomgå regelverk som trekker tid og oppmerksomhet bort fra kjerneoppgavene i barnehagen og grunnopplæringen. Færre dokumentasjons- og rapporteringskrav på alle nivåer blir nevnt som et konkret eksempel. 

- Det å utvikle norsk skole er et lagarbeid. Denne avtalen er med på å vise hvor viktig det er at både staten og kommunene forplikter seg til å heve kvaliteten i grunnutdanningen, sier Isaksen.

Som en del av arbeidet med forenkling er partene også enige om å avslutte avtalen mellom Kunnskapsdepartementet og KS om veiledning av nytilsatte, nyutdannede, pedagoger i barnehagen og skolen. Dette området ivaretas i stedet gjennom den nye avtalen.

Avtalen mellom KS og Kunnskapsdepartementet om kvalitetsutvikling i barnehage og grunnopplæring er opprettet innenfor konsultasjonsordningen mellom stat og kommune og skal gjelde fra 1. januar 2015 og ut 2017. Avtalen skal legge til rette for lokale løsninger innenfor rammen av det kommunale selvstyret. Partene forplikter seg også til å ha jevnlig dialog om hvordan de ulike målsettingene kan nås.

Les hele avtalen her.