Historisk arkiv

Toppmøte om lese- og skrivevansker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Opp mot 20 prosent av elevene i skolen sliter med å lese- og skrive. På et toppmøte 24. november fikk regjeringen de første innspillene til arbeidet med en ny lesestrategi.

 

– Det er ganske alvorlig når man anslår at så mange som én av fem elever har lese- og skrivevansker, spesielt når vi vet at det kan stå i veien for videre utdanning og jobb. Nå setter vi i gang arbeidet med å lage en lesestrategi, sier statsminister Erna Solberg.

Mandag 24. november arrangerte statsministeren et toppmøte om lese- og skrivevansker sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. På møtet fikk de innspill til hvordan man bedre kan fange opp og ivareta elever og barn og unge med slike utfordringer. Blant deltakerne var blant annet lærere, rektorer, forskere og representanter fra næringslivet, og ikke minst elever som selv har lese- og skrivevansker.

– Tidlig innsats er viktig, og derfor vil vi vektlegge lesing og skriving på de første trinnene i barneskolen. Vi vil også vektlegge gutter og minoritetsspråklige spesielt. På toppmøtet har vi fått mange gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med strategien, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å lede arbeidet med den nye lesestrategien som skal gjelde i perioden fra 2015 til 2019.

Regjeringen har også startet arbeidet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. OECD-undersøkelsen PIAAC viser at 400 000 voksne nordmenn (16-65 år) har svake ferdigheter i lesing og tallforståelse.

Les mer om toppmøtet her