Historisk arkiv

Terrordømt får ikke tilbake norsk statsborgerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den terrordømte mannen som i sommer fikk tilbakekalt sitt statsborgerskap, fikk ikke medhold i klagen sin av Kongen i statsråd, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Mannen er terrordømt i Italia sammen med mulla Krekar.

Tidligere i år ble det kjent, via media, at mannen hadde fått innvilget norsk statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

Etter at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ba UDI om en redegjørelse, ble det klart at UDI ikke kjente til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap. Søknaden ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse slik prosedyren er i denne type saker. Mannen opplyste heller ikke selv om straffesaken i søknaden sin.

I august ble statsborgerskapet derfor tilbakekalt.

Relaterte pressemeldinger