Historisk arkiv

Skal sikre at samisk sykepleierutdanning er spesialtilpasset samiske pasienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 2021 blir det opprettet en egen samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Utdanningen skal få sin egen nasjonale retningslinje på samisk. – Det er viktig med helsepersonell som både har samisk kulturforståelse og som kan kommunisere godt med mennesker på de samiske språkene. Det vil den nye utdanningen og retningslinjene legge vekt på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er Sametinget som har ønsket seg en egen forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Det støtter nå Kunnskapsdepartementet. For at perspektiver fra alle de samiske språksamfunnene skal trekkes inn i arbeidet fra starten av, blir Nord universitet bedt om å delta i dette arbeidet sammen med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og Samisk høgskole. Retningslinjen skal i denne omgang oversettes til nordsamisk siden det er UiT og Samisk høgskole som skal gi utdanningen når den starter opp. 

– Sykepleierutdanningen i Kautokeino blir et viktig desentralt utdanningstilbud, og skal bidra til at særlig kommunehelsetjenesten i regionen får dekket det behovet de har for sykepleiere. Med en egen tilpasset retningslinje vil utdanningen gi en kompetanse som ivaretar samiske pasienters behov.  I tillegg vil retningslinjene selvfølgelig også legge til grunn de samme kravene og sluttkompetanse som for annen sykepleierutdanning, sier Asheim.


Utviklingen av nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning vil gjøres i et  samarbeid mellom RETHOS hvor fire departementer er med, UiT, Nord universitet og Samisk høgskole.