Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nå kan 10 000 permitterte, ledige, unge og nyutdannede få skreddersydde utdanningstilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen bruker over 81 millioner kroner til nye kurs og utdanningstilbud. –Tilbudene skal skreddersys til permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede. Unge og de med lav utdanning har det vanskeligst i arbeidsmarkedet og nå får de flere muligheter til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet igjen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utdanningstilbudene spenner fra videregående til høyere utdanning. Det er universiteter, høyskoler, fagskoler og andre private tilbydere fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord som får penger til å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud.  Totalt 78 prosjekter får støtte, og det gir til sammen 149 ulike kurs. Dette kommer på toppen av rundt 125 millioner kroner til om lag 300 tilbud rettet mot ledige og permitterte som har blitt fordelt tidligere.

– Tilbudene er gratis for de som vil melde seg på og ofte digitale. Det gjør det enkelt å kombinere med jobbsøking, familieliv eller jobb. En del av kursene starter opp allerede i juni så jeg håper mange bruker muligheten til å skaffe seg mer kompetanse raskt, sier Asheim.

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som fordeler pengene.

Disse får penger til ett eller flere prosjekter:

Tilbyder                                Utdanningsnivå         Sted                        Beløp

Fagskolen i Hordaland

Fagskole

Bergen

  450000

Akademiet privatist og nettstudier AS

Videregående

Oslo

4920000

AOF Østfold avd Fredrikstad

Videregående

Fredrikstad

  943400

Emergence school og leadership AS

Fagskole

Oslo

  329375

Fagskolen Kristiania AS avd Oslo

Fagskole

Oslo

6021800

Folkeuniversitetets fagskole AS

Fagskole

Oslo

2850000

Fønix AS avd undervisning – Sandefjord

Videregående

Sandefjord

2026720

Gokstad akademiet AS

Fagskole

Sandefjord

5230260

Høgskolen i Innlandet, Elverum

UH

Elverum

1078006

Høgskolen i Molde

UH

Molde

8271265

Høgskulen i Volda, avd for humanistiske fag og lærarutdanning

UH

Volda

  666523

Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse

UH

Oslo

9076470

NLA høgskolen AS

UH

Bergen

  764228

Nord Universitet

UH

Bodø

 1035500

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

UH

Ås

 9002588

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

UH

Trondheim

 5320860

OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Kjeller

UH

Oslo

  634990

Stiftelsen Handelshøyskolen BI

UH

Oslo

6244500

Stiftelsen TISIP

UH

Trondheim

2055000

Universitetet i Agder

UH

Kristiansand

1700000

Universitetet i Bergen

UH

Bergen

1996859

Universitetet i Stavanger

UH

Stavanger

  289850

Universitetet i Sørøst-Norge

UH

Drammen

6118398

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UH

Tromsø

2611820

Yrkessjåførkurs AS

Videregående

Oslo

1928526

Fakta om de fleksible utdanningstilbudene:

  • Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte.
  • For fagskoleutdanning og utdanning ved universiteter og høyskoler skal tilbudene være studiepoenggivende. For videregående opplæring kan tilbud som forbereder deltakerne på teorieksamen for praksiskandidatordningen inkluderes.
  • Tilbudene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidslivet
  • Tilbudene skal være korte og fleksible, det vil si nettbaserte, samlingsbaserte eller på annen måte organisert slik at de normalt kan kombineres med jobb eller jobbsøking.
  • Tilbudene er gratis for deltakerne, inkludert studie og eksamensavgift.