Historisk arkiv

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt, mens muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever.

– Avlysningene gjøres etter nøye vurderinger. Vi har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning, nettopp fordi denne beslutningen har uheldige konsekvenser for både elever og studenter, sier Melby.

Nå skal regjeringen se videre på om det finnes andre alternativer for hvordan standpunktkarakterene kan forsterkes, for eksempel med en form for ekstern vurdering.

– Karakterene elevene får må være riktige og rettferdige, så langt det lar seg gjøre. Det er bra både for den enkelte elev og de andre elevene man konkurrerer mot i opptaket til videregående opplæring og høyere utdanning. Når vi nå må avlyse skriftlig eksamen, er det derfor viktig at vi ser på andre muligheter for en ekstern vurdering, i tillegg til å legge opp til ekstra støtte rundt arbeidet med statspunktvurdering denne våren. Dette vil vi jobbe videre med sammen med organisasjonene og fylkeskommunene, sier Melby.

 

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. 
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

– Det er viktig for meg å understreke at elevene som får avlyst eksamen får vitnemål med standpunktkarakterer som de kan søke videre studier med. Nå får elevene og lærerne mer forutsigbarhet og kan bedre bruke tiden fram mot sommeren, sier Melby.