Historisk arkiv

Jeg forstår godt at studentene er frustrerte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Dette ble ingen drømmestart på et nytt år som skulle bli så mye bedre enn det forrige. Vi legger bak oss et år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Vi skulle alle ønske vi kunne starte med blanke ark. Slik ble det dessverre ikke.

29.desember fikk regjeringen beskjed fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet at de ikke på det tidspunktet ville anbefale nye tiltak, de ville vente til starten av januar. Nå etter jul har vi sett at færre tester seg, og av de som tester seg så går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet.

På ettermiddagen lørdag 2. januar mottok regjeringen nye råd og anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet. Basert på disse rådene ga regjeringen en anbefaling om at all undervisning og alle arrangementer ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digitale frem til 18.januar. Samme kveld fikk studentene informasjonen, nærmere ett døgn tidligere enn elever, lærere og resten av befolkningen.

Målet med alle de nye innstrammingene er at vi alle sammen må betydelig begrense antallet mennesker vi møter. Digital undervisning de to første ukene betyr at vi unngår store forsamlinger av mennesker på campus, mindre press på kollektivtrafikken og at en del studenter kanskje velger å bli igjen hjemme litt lengre.

Når smitten nå øker er det avgjørende at vi handler raskt. Det gjør vi for å beholde kontrollen, sikre at vi har god nok kapasitet til å gi de som blir alvorlig syke hjelpen de trenger og unngå full nedstengning igjen. Som med alle andre smitteverntiltak kommer de raskt fordi de alltid tar hensyn til smittetrykket i samfunnet. Jeg forstår godt at mange gjerne skulle fått informasjon tidligere, jeg skulle også ønske at pandemien fungerte slik at jeg kunne gi dere informasjon i god tid i forkant, men ting endrer seg raskt.

Jeg vet at forskyvningen av den fysiske studiestarten lager utfordringer og at statsministerens råd om at vi må sette vårt sosiale liv på vent også rammer studentene. Koronaen har trolig ført til mer ensomhet for studentene. I løpet av januar skal vi fordele 10 millioner kroner til oppfølging av studentene. Pengene skal brukes på sosiale lavterskeltilbud over hele landet.

Jeg vet også godt at studentene har fått ufortjent mye kjeft gjennom året som har gått. Mens dere stod på dag og natt for å gi nye studenter en smittefri og hyggelig velkomst ved studiestart i høst manglet det ikke på folk som kritiserte dere, mens de aller fleste studentene overholdt smittevernreglene. De nye reglene som varer i to uker er ikke målrettet mot studenter. Hverken du, jeg eller naboen skal ha besøk av noen de neste to ukene. Single kan ha en eller to de besøker, eventuelt en husstand. Ingen får gå på pub. Alle som har mulighet skal la være å gå på fysisk på jobb. Alle i videregående skole må forholde seg til rødt nivå. Det samme må alle elever og ansatte i ungdomsskolen.

De neste to ukene blir kjipe for alle og enhver. Men motivasjonen for å stå i det må være at vi unngår for mye alvorlig sykdom, at ikke for mange blir permitterte eller mister jobben og at vi unngår fullstendig nedstenging over lengre tid som vil være enda mer dramatisk.