Historisk arkiv

Foreslår forbud mot oljefyring fra 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten med et slikt forbud er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger.

Forslaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 11. januar 2017.

– Utslipp av klimagasser fra byggesektoren skyldes hovedsakelig forbrenning av fyringsolje og parafin til oppvarmingsformål. Med så mange gode alternativer til å varme opp bygninger, er dette en utslippskilde vi må stoppe, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Forbudet mot fyring med fossil olje er en oppfølging av klimaforliket på Stortinget.  Klima- og miljødepartementet legger frem to forskjellige forslag til utforming av forbudet:

  • Forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg.
  • Som forslaget over, men med unntak for bruk av olje til tilleggsoppvarming på kalde dager (spisslast) i øvrige bygg (alle andre bygg enn boliger). 

Det er besluttet å sende to forslag på høring for å få belyst alle konsekvenser av hvert alternativ. Vidar Helgesen påpeker at det er viktig å få vurdert alle følgene av et forbud, som vil gjelde både for privatpersoner og virksomheter.

Viktig bidrag til utslippskutt

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent i forhold til 1990. Regjeringen jobber for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.

– Forbud mot oljefyring er ett bidrag til at Norge reduserer utslippene av klimagasser, sier Vidar Helgesen.   

I 2014 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 722 000 tonn CO2. I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2. Et forbud vil bety at de som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, flis- og pelletskjeler.

Departementet ber om innspill på forslaget innen høringsfristen 11. januar 2017.