Høring - forbud mot fyring med mineralolje

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2017